Εξοπλισμός

Η εταιρία επενδύοντας στην εξειδίκευση των υπηρεσιών της, διαθέτει μια μεγάλη και συνεχώς αναπτυσσόμενη γκάμα ιδιόκτητου εξοπλισμού για τον έλεγχο καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, την πιστοποίηση εργασιών και εξοπλισμού καθώς και για την πραγματοποίηση μελετών ηλεκτρικών παραμέτρων και δικτύων.

Στον εξοπλισμό της εταιρίας, συμπεριλαμβάνονται τα κάτωθι

 • Συσκευή μέτρησης διηλεκτρικής αντοχής ελαίου.
 • Ειδική συσκευή μέτρησης της αντίστασης γειώσεων ( ειδικά για την μέτρηση των χειρουργείων ).
 • Συσκευή ανάλυσης και καταγραφής όλων των παραμέτρων δικτύων ( Μ/Τ, Χ/Τ).
 • Megger 5KV – 10KV
 • Ηλεκτρονική συσκευή ( Ducter ) μέτρησης των αντιστάσεων των πόλων των Αυτόματων Διακοπτών ( Α/Δ )Ισχύος.
 • Ηλεκτρονικό ψηφιακό χρονόμετρο για την μέτρηση του χρόνου των ηλεκτρονόμων προστασίας, όπως και του χρόνου ON, OFF των Α/Δ.
 • Συσκευές παροχής μεταβλητής έντασης με ενσωματωμένα ψηφιακά όργανα ( αμπερόμετρο και χρονόμετρο ) για τον έλεγχο των ηλεκτρονόμων προστασίας.
 • Συσκευή μέτρησης της διηλεκτρικής αντοχής εξοπλισμού Μέσης και Χαμηλής Τάσης ( 0 – 75 KV ).
 • Συσκευή εντοπισμού βλάβης καλωδίων Μέσης Τάσης και Χαμηλής Τάσης.
 • Συσκευή εντοπισμού πορείας καλωδίων.
 • Συσκευή κρουστικών τάσεων για τον εντοπισμό βλάβης καλωδίων Μέσης και Χαμηλής Τάσης.
 • Θερμογραφική κάμερα.
 • Συσκευή ελέγχου διαρροής SF6.
 • Συσκευή μέτρησης και καταγραφής παραμέτρων δικτύου [Αnalyzer] σε real time.
 • 3Φασική συσκευή μεταβλητών ηλεκτρικών παραμέτρων [V,I,F]για τον έλεγχο ηλεκτρονόμων διευθύνσεως.
 • Συσκευή VLF μέτρησης της διηλεκτρικής αντοχής καλωδίων Μέσης και Χαμηλής Τάσης (0 ± 40 KV).
 • Συσκευή VLF μέτρησης της διηλεκτρικής αντοχής καλωδίων Μέσης και Χαμηλής Τάσης (0 ± 62 KV).
 • Συσκευή 120 KV AC και 150 KV DC για τη μέτρηση της διηλεκτρικής αντοχής εξοπλισμού (πίνακες κ.λ.π.) Υ/Τ, Μ/Τ, και Χ/Τ.
 • Συσκευή ελέγχου γήρανσης καλωδίων με την μέθοδο μερικών εκκενώσεων (P.D.).
 • Συσκευή μέτρησης tand σε Καλώδια Μέσης Τάσης και σε Μ/Σ ισχύος.
 • Συσκευή μέτρησης λόγου μετασχηματισμού Μ/Σ ισχύος (Ratio measurement).
 • Συσκευή μέτρησης αντίστασης τυλιγμάτων Μ/Σ ισχύος (Winding resistance measurement).
 • Συσκευή ελέγχου γήρανσης μονώσεων Μ/Σ ισχύος με την μέθοδο μερικών εκκενώσεων (P.D.).
 • Sweep frequency response analysis on power transformers (S.F.R.A).
 • OLTC contact aging diagnosis with dynamic resistance measurement (D.R.M.).
 • Circuit Breaker contact aging diagnosis with dynamic resistance measurement (D.R.M.).

Όλες οι συσκευές μας διακριβώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε ανεξάρτητα διαπιστευμένα εργαστήρια της Ελλάδος ( ALGOSYSTEMS, INTRACOM κλπ) τόσο για την ορθή λειτουργία/μέτρηση όσο και για την ασφάλεια λειτουργίας ως προς τον χρήστη.