Επίβλεψη λειτουργίας – Τεχνική υποστήριξη Η εταιρία μας αναλαμβάνει επίσης κατόπιν συμβάσεως την άμεση επέμβαση και αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου.