Η Εταιρία Σκοπός της ίδρυσής της ήταν και παραμένει η ενασχόληση με μελέτες, κατασκευές, συντηρήσεις Ηλεκτρικών Υποσταθμών Υψηλής, Μέσης και Xαμηλής Τάσης και άλλων συναφών ειδικών Έργων.

Η επιχείρηση ΕΒΙΑΡ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1979 και εδρεύει στο Χαϊδάρι Αττικής.

Σκοπός της ίδρυσής της ήταν και παραμένει η ενασχόληση με μελέτες, κατασκευές, συντηρήσεις Ηλεκτρικών Υποσταθμών Υψηλής, Μέσης και Xαμηλής Τάσης και άλλων συναφών ειδικών Έργων.

Ο χρόνος και η συστηματική προσπάθεια, που κατέβαλε το έμψυχο δυναμικό της Eταιρίας, δικαίωσαν ως σήμερα τους σκοπούς ίδρυσής της και έθεσαν τις βάσεις για την περαιτέρω ανοδική της πορεία.

Σήμερα η ΕΒΙΑΡ Α.Ε. αποτελεί μια καταξιωμένη Eταιρία, ένα αξιόπιστο συνεργάτη κάθε μεγάλου Οργανισμού (Δημοσίου ή Ιδιωτικού) κάθε μεγάλης μελετητικής και κατασκευαστικής εταιρίας του χώρου, ένα συνεργάτη στον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να εμπιστευτεί με σιγουριά την τεχνική υποστήριξη του σημαντικότερου μέρους της ηλεκτρομηχανολογικής του υποδομής.

Η Eταιρία έχοντας κάνει σημαντικά βήματα, ευελπιστεί βάσιμα, για μια συνεχή αναπτυξιακή πορεία και για περαιτέρω επέκταση της παρουσίας της, σ΄ αυτόν τον ιδιαίτερα απαιτητικό και ευαίσθητο επαγγελματικό τομέα.