Κατασκευές Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν όλες τις πτυχές ενός έργου – από έργα πολιτικού μηχανικού μέχρι και την ανέγερση του

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες κατασκευής εκτός της Ελλάδος και σε όλες  τις Ευρωπαϊκές Χώρες σε νέες εγκαταστάσεις και σε αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Συνεργαζόμαστε με εταιρίες κοινής ωφέλειας, ιδιωτικές μεγάλες Εταιρείες του χώρου, Βιομηχανίες, ιδρύματα, κατασκευαστικές εταιρίες, Δημόσιες Υπηρεσίας κ.α. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν όλες τις πτυχές ενός έργου – από έργα πολιτικού μηχανικού μέχρι και την ανέγερση του- επιτρέποντας στον πελάτη να ασχοληθεί με μια ενιαία οντότητα  ανεξαιρέτως της σημασίας , του μεγέθους ή την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης.

Αναλαμβάνουμε την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Υψηλής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης, προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών(ΗΖ), προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής (UPS), προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης αντιστάθμισης, προμήθεια και εγκατάσταση πινάκων αυτόματης μεταγωγής φορτίων, προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονόμων προστασίας, εγκατάσταση αντιστατικών δαπέδων χειρουργείων, μηχανολογική ανακαίνιση χώρων, εγκατάσταση συστημάτων γείωσης (θεμελιακή, αντικεραυνική, περιμετρική, δαριγκ, τρίγωνο γείωσης), εγκαταστάσεις φωτισμού, κίνησης κ.α.

Υπηρεσίες κατασκευής:Κατασκευές Υποσταθμών

Μελέτη, Κατασκευή, Προμήθεια και Εγκατάσταση Υποσταθμών Μέσης Τάσης, Γενικών Πινάκων Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών, Συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (UPS), έλεγχοι, δοκιμές και παράδοση των εγκαταστάσεων σε πλήρη λειτουργία.

Κατασκευή Η/Μ έργων κτηριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Μελέτη, Κατασκευή, Προμήθεια και Εγκατάσταση Κτηριακού και Βιομηχανικού Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού, Ανακαίνιση Επαγγελματικών Χώρων, Εγκατάσταση Καλωδίων Αιολικών και Φωτοβολταικών Παρκών, Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Δομημένη Καλωδίωση, Ασθενή Ρεύματα.

Κατασκευή αντικεραυνικής προστασίας κτιρίων.

Κατασκευή αντικεραυνικής προστασίας κτιρίων.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ, ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών μετά των πινάκων αυτόματης μεταγωγής ΔΕΗ-ΗΖ, Παραλληλισμός γεννητριών.


Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ευθύνης

Επικοινωνήστε μαζί μας να συζητήσουμε την εφαρμογή σας