Κατασκευές Υποσταθμών – Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων Η εταιρία μας έχει εκτελέσει πλήθος έργων που αφορούν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Ακολουθεί ενδεικτικός κατάλογος έργων

Ανακαίνιση χώρου Φαρμακείου. Αρχιτεκτονικές εργασίες διαμόρφωσης χώρου, εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού, πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης, νέα πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Εγκατάσταση Υ/Σ που περιλαμβάνει έναν Μ/Σ των 630 KVA μετά των αντιστοίχων κυψελών Μ.Τ και του Γ.Π.Χ.Τ.

Κατασκευή Υ/Σ ο οποίος περιλαμβάνει.
– Δύο Μ/Σ των 1.600 KVA έκαστος.
– Πεδία Μ.Τ μετά των ηλεκτρονόμων προστασίας ( Η/Ν).
– Γ.Π.Χ.Τ, με πεδίο τομής ζυγών , πεδία διορθώσεως cosφ , και των απαραίτητων αυτοματισμών και αλληλενδέσεων .
– Γενικούς πίνακες Χ.Τ. των κτιρίων.
– Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ).
2 των 250 KVA, 2 των 150 KVA, 3 των 80 KVA και 1 των 60 KVA

Συνεργασία με την ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. Εγκατάσταση Υ/Σ τύπου compact των 630
KVA μετά του Η/Ζ και των απαραιτήτων συμπληρωματικών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων.

Μελέτη, εγκατάσταση και ρύθμιση των Ηλεκτρονόμων δευτερογενούς προστασίας
των πεδίων Μ.Τ του Κτιρίου Ενέργειας και των τροφοδοτικών πεδίων στον χώρο
παραπλεύρως της Δ.Ε.Η

Μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση του συστήματος αυτομάτου μεταγωγής των
δυο τροφοδοτικών παροχών Μ.Τ των πεδίων Μ.Τ στο Κτίριο Ενέργειας.

Μελέτη και τροποποίηση της εγκατάστασης του συστήματος αυτομάτου μεταγωγής
του Δικτύου Ασφαλείας Μ.Τ από την Κύρια Παροχή προς το δίκτυο του Η/Ζ των
800 KVA.

Ανακατασκευή των πινάκων Μ.Τ.

Μελέτη και τροποποίηση των εγκαταστάσεων Μ.Τ και του Γ.Π.Χ.Τ του κτιρίου της
Εταιρίας στο Περιστέρι.

Μελέτη, αντικατάσταση, επέκταση των πεδίων Μ.Τ του παλαιού Υ/Σ.
Μελέτη και κατασκευή νέου Υ/Σ με Μ/Σ των 800 KVA, πεδίου Μ.Τ
και Γ.Π.Χ.Τ.
Μελέτη σχεδίαση εγκατάσταση και ρύθμιση των ηλεκτρονόμων δευτερογενούς προστασίας των δύο Υ/Σ 20 KV.
Μελέτη και εγκατάσταση ενός Η/Ζ των 630 KVA μετά των πινάκων αυτοματισμού και μεταγωγής

Εγκατάσταση νέου Μ/Σ 630 KVA και ανακατασκευή του Γ.Π.Χ.Τ.

Εγκατάσταση ενός Υ/Σ με 2 Μ/Σ των 630 KVA και ενός Η/Ζ των 250 KVA.

Αντικατάσταση των Πεδίων Μ.Τ. και του Γ.Π.Χ.Τ.

α) Κατασκευή τριών Υ/Σ των 630 KVA έκαστος ενταγμένων στον Κύριο βρόχο τροφοδοσίας της Φυσικομαθηματικής Σχολής.
β) Κατασκευή ενός Υ/Σ των 315 KVA ενταγμένος στον βρόχο Ασφαλείας της Φυσικομαθηματικής Σχολής.

Μελέτη και εγκατάσταση Υ/Σ τύπου compact των 630 KVA μετά του Η/Ζ 450 KVA και των απαραιτήτων συμπληρωματικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Εγκατάσταση νέου Η/Ζ των 250 KVA και του πεδίου αυτομάτου ελέγχου – μεταγωγής των φορτίων ανάγκης.

Αντικατάσταση Μ/Σ ισχύος των 1000 KVA.

Εγκατάσταση Υ/Σ 500 KVA για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου TRAM .

Αντικατάσταση καλωδίων Μ.Τ. στο Ολυμπιακό Στάδιο στα πλαίσια των Ολυμπιακών Αγώνων “ΑΘΗΝΑ 2004”.

Προμήθεια εξοπλισμού και εκτέλεση των εργασιών του Έργου “ Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Υ/Σ Χαμηλής Τάσης “

Κατασκευή ενός Υ/Σ των 3150 KVA για την ανύψωση της τάσης από την συμπαραγωγή και τον παραλληλισμό με το δίκτυο της ΔΕΗ στα 20 KV.

Επέκταση του Υ/Σ Μέσης Τάσης του κτιρίου του Μηχανογραφικού Κέντρου.

Κατασκευή δύο Υ/Σ των 630 & 800 KVA έκαστος ( Νέες Φοιτητικές Εστίες ) ενταγμένων στον βρόχο τροφοδοσίας της Θεολογικής Σχολής.

Κατασκευή δύο Υ/Σ των 1000 KVA έκαστος στις Ακτές της Βούλας ( Πρώην Α’ και Β΄ Ακτή του ΕΟΤ )

Εγκατάσταση Η/Ζ των 450 KVA με τον αντίστοιχο πίνακα αυτομάτου ελέγχου και μεταγωγής των φορτίων ανάγκης στο τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εγκατάσταση δύο Η/Ζ των 800 KVA έκαστο, προμήθεια και εγκατάσταση των αντίστοιχων πινάκων αυτομάτου ελέγχου και μεταγωγής των φορτίων των Η/Ζ ως και των πεδίων αναχωρήσεων.

Εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης διαφοράς τάσεως και βραχυκύκλωσης των επιστροφών του συνεχούς και της γης στους Υ/Σ.

Σε συνεργασία με την ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατασκευή Υ/Σ Ισχύος 2.500 KVA .

Αντικατάσταση Μ/Τ ισχύος και ανακατασκευή του πίνακα Χ/Τ του Υ/Σ 12.2

Κατασκευή Υ/Σ των 800 KVA για τις ανάγκες των δορυφορικών κεραιών

Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) ΗΖ εφεδρικής λειτουργίας ισχύος 400kva έκαστος

Αντικατάσταση δύο Μ/Σ ισχύος 800 KVA, εγκατάσταση καλωδίων Χ.Τ. για την ενίσχυση του δικτύου, μελέτη και εγκατάσταση κυκλωμάτων προστασίας και αλληλενδέσεως των διακοπτών Μ/Τ και Χ/Τ.

Αντικατάσταση πεδίων Μ/Τ και Χ/Τ στον Υ/Σ.

Προμήθεια και αντικατάσταση ηχομονωμένου Η/Ζ ισχύος 125 ΚVA μετά του πίνακα αυτοματισμού και μεταγωγής των φορτίων.

Εγκατάσταση Υ/Σ 20 ΚV εντός μεταλλικού οικίσκου για την διασύνδεση των 2 Υ/Σ στο αμαξοστάσιο του Ελληνικού.

Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες για την επέκταση του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Π.Α. στη Νήσο Ρεβυθούσα Μεγάρων.

Ανακαίνιση χώρου 250m2.  Αρχιτεκτονικές εργασίες διαμόρφωσης χώρου, εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού, πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης, νέα πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Αντικαταστάση πεδιων Μεσης Τάσης, κατασκευη νεων ακροκυβωτίων και επανασύνδεση του πεδίου Μ.Τ.

Εγκατάσταση τεσσάρων (4) Υ/Σ στην Εγνατία Οδό.

Εγκατάσταση πέντε (5) Υ/Σ στο αεροδρόμιο Ακτίου.

Προμήθεια, μελέτη και εγκατάσταση συστήματος για την διασύνδεση των
δύο (2) μονάδων Ηλεκτροπαραγωγής με την ΔΕΗ ισχύος 6,5 MVA έκαστος .

Προμήθεια, μελέτη και εγκατάσταση συστήματος για την διασύνδεση
μίας (1) μονάδας  Ηλεκτροπαραγωγής με την ΔΕΗ ισχύος  500ΚVA.

Προμήθεια, μελέτη και εγκατάσταση συστήματος για την διασύνδεση
μίας (1) μονάδας  Ηλεκτροπαραγωγής με την ΔΕΗ ισχύος  500ΚVA.

Κατασκευή ακροκιβωτίων και μουφών σε Αιολικό Πάρκο στο Δίστομο Βοιωτίας .

Εργασίες στον Υ/Σ του Μεγάρου της Αστυνομίας στην Θεσσαλονίκη.

Προμήθεια και εγκατάσταση ΗΖ 800KVA

Προμήθεια και εγκατάσταση ΗΖ 800KVA

Προμήθεια και αντικατάσταση πινάκων Μέσης και Χαμηλής Τάσης

Προμήθεια και αντικατάσταση πινάκων Μέσης Τάσης στον Κεντρικό Υ.Σ.

Προμήθεια και αντικατάσταση πινάκων Μέσης Τάσης στον Υ.Σ. ΘΑΥΝ

Η/Μ εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης ΗΖ ανύψωσης σε εργοστάσια της ΔΕΗ στις νήσους Μυτιλήνη, Μύκονο.

Προμήθεια,εγκατάσταση και σύνδεση κυκλώματος μεταξύ 2 νέων κτηρίων, εντός Πανεπιστημιούπολης Ρόδου.

Εγκατάσταση Υποσταθμού Μέσης Τάσης σε Αιολικό Πάρκο.

Εγκατάσταση Υποσταθμού Μέσης Τάσης στο Νομισματοκοπείο.