Υπηρεσίες

Μελέτη, Κατασκευή & Συντήρηση υποσταθμών - Mετρήσεις καλωδίων VLF - Εντοπισμός βλάβης καλωδίων

Αυτό κάνουμε και το κάνουμε καλά.

Η ΕΒΙΑΡ Α.Ε. από καταβολής της έχει αναγορεύσει την ποιότητα των υπηρεσιών της ως βασικό στοιχείο της λειτουργίας της. Πολιτική μας δεν είναι να κερδίζουμε απλά την ανάθεση εργασιών από τους πελάτες μας, αλλά να κατακτούμε και την εμπιστοσύνη τους, με την ικανότητά μας να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις τους. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς συντήρησης υποσταθμών, κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών έργων, μετρήσεις/έλεγχος συστημάτων προστασίας υποσταθμών, εντοπισμός και αποκατάσταση βλαβών υπογείων καλωδίων.

Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη

Όταν η επισκευή ή η αποκαταστάση βλαβης είναι επιβεβλημένη, η ΕΒΙΑΡ μπορεί να τηρήσει τις πιεστικές προθεσμίες αφού είμαστε στην διάθεση σας 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο.

Κατασκευές

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες κατασκευής νέων εγκαταστάσεων όπως επίσης και υπηρεσίες αναβάθμισης υφισταμένων εγκαταστάσεων.

Μελέτες Μετρήσεις - Έλεγχος κατά ΕΛΟΤ HD384 - ΥΔΕ - VLf62kV

Η πολύχρονη εμπειρία μας, η συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού μας και η συνεχή πιστοποίηση λειτουργίας του εξοπλισμού μας, μας κατατάσσουν πρωτοπόρους στην μέτρηση, τον εντοπισμό και πρόταση λύσης σε κάθε πρόβλημα που παρουσιασθεί. Ζητήστε μας τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σας κατά ΕΛΟΤ HD384

Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ευθύνης

Επικοινωνήστε μαζί μας να συζητήσουμε την εφαρμογή σας