ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Προμήθεια και εγκατάσταση Αυτόματων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών

Έναρξη συνεργασίας με το Ιατρικό Κέντρο ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ με την προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών Αυτόματης λειτουργίας οίκου CUMMINS.