ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του ΥΣ Μέσης Τάσης του HOTEL DORYSSA SEASIDE RESORT.

Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του ΥΣ Μέσης Τάσης του HOTEL DORYSSA SEASIDE RESORT, στη Σάμο.logo

Η εργασία αφορά Προμήθεια και Αντικατάσταση πινάκων Μέσης και Χαμηλής Τάσης, Πίνακα Αυτόματης Μεταγωγής ΔΕΗ-ΗΖ, νέων καλωδίων Μέσης και Χαμηλής Τάσης.