ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ COVID-19 ATTIKO NOΣΟΚΟΜΕΙΟ

Συνεχίζοντας το κοινωνικό μας έργο και συμβάλλωντας στην καταπολέμηση της διασποράς του ιού COVID-19, πραγματοποιήσαμε της απαραίτητες επεμβάσεις στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις της Πτέρυγας (02) της Δ΄ Παθολογικής Κλινικής του ΑΤΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ προκειμένου να μετατραπεί ο χώρος σε πτέρυγα υποδοχής ασθενών με μεταδιδόμενες αερογενείς λοιμώξεις όπως ο Sars COVID-19.
Εκτελέσθηκαν και εγκατάσταθηκαν τα εξής
-Αντικατάσταση φωτισμού τεχνολογίας LED
-Εγκατάσταση συστήματος UPS
-Νέα ηλεκτολογική εγκατάσταση ρευματοδοτών και κλιματισμού
-Σύστημα ACCESS CONTROL
-Σύστημα αλληλομανδάλωσης μαγνητικών επαφών σε θύρες

Gallery