ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ COVID-19 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΜΤΣ

Πλήρης ανακαίνιση Ουρολογικής Κλινικής της ΠΤΕΡΥΓΑΣ «Ι. ΚΥΡΙΑΚΟΣ».

– Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ενδοεπικοινωνίας – Κλήσης Αδελφής
– Προμήθεια και Εγκατάσταση Μονάδων Άνωθεν Κλίνης Ασθενούς (Κονσόλες)
– Αντικατάσταση Ηλεκτρολογικού Δικτύου
– Χρωματισμός χώρων

Gallery