Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 Επιτυχής η συμμετοχή της εταιρίας στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.