Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό σεμινάριο της SEBA KMT

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της ΕΒΙΑΡ ΑΕ στο εκπαιδευτικό σεμινάριο  στις εγκαταστάσεις της εταιρίας SEBA KMT, στο Baunach Γερμανίας.

Το προσωπικό της εταιρίας καταρτίσθηκε πάνω στην μέθοδο μερικών εκκενώσεων (Partial Discharge).

 

Gallery