ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μεγάλη αύξηση στα προβλήματα των κινητήρων diesel των εφεδρικών ΗΖ τα οποία οφείλονται στην προσθήκη βιοντήζελ στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 30/EC του 2009, είναι υποχρεωτική η προσθήκη ποσοστού βιοντήζελ 7% στο πετρέλαιο κίνησης.

Η ύπαρξη του βιοντήζελ συμβάλει σημαντικά στην δημιουργία μυκητολάσπης. Η παρατεταμένη αποθήκευση του πετρελαίου κίνησης με βιοντήζελ, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, και σε συνδιασμό με την παρουσία νερού στις δεξαμενές, δημιουργεί μύκητες οι οποίοι αναπτύσσονται και δημιουργούν την μυκητολάσπη. Η μυκητολάσπη αυτή προξενεί σοβαρές και δαπανηρές βλάβες στον κινητήρα (αντλία πετρελαίου, φίλτρα πετρελαίου,μπεκ κλπ), οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση του ΗΖ.

Σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών κινητήρων, η κατανάλωση του πετρελαίου που περιέχει βιοντήζελ πρέπει να γίνεται σε διάστημα 6 μηνών από την πλήρωση της δεξαμενής. Στην περίπτωση που το πετρέλαιο δεν έχει καταναλωθεί σε διάστημα 6 μηνών από την πλήρωση, προτείνεται η αντικατάσταση του. Επίσης, προτείνεται η τακτική εξυδάτωση των δεξαμενών και η χορήγηση πρόσθετων αντιμυκητιακών – αντιβακτηριακών ενισχυτικών μυκητοκτόνων στην δεξαμενή πετρελαίου.

Τέλος, σε περίπτωση που η μυκητολάσπη έχει δημιουργήσει μεγάλη διάβρωση της ενσωματωμένης στο ΗΖ δεξαμενής, προτείνεται η εγκατάσταση εξωτερικής δεξαμενής η οποία δίνει γρήγορη πρόσβαση για τακτική επιθεώρηση και καθαρισμό.