ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ENEL GPH

Proud works! Proud partners!
Σύναψη 2ετους συμβολαίου συντήρησης μεταξύ ΕΒΙΑΡ-ENEL GPH έργου “Συντήρηση, επίβλεψη και αποκατάσταση βλαβών Υποσταθμών Μέσης και Υψηλής Τάσης Αιολικών και Υδροηλεκτρικών Πάρκων ιδιοκτησίας ENEL GPH” σε όλη την ελληνική περιφέρεια.

Maintenance Works to all Main MV Electrical Components of 20kV & 30kV Interconnection Cabins in Wind and Hydro plants and in Main Electrical Components of 150-20kV/30kV
Substations owned by EGPH.