ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Έλεγχος Εσωτερικών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων κατά ΕΛΟΤ HD 384.

Η εταιρία μας εκτέλεσε τον έλεγχο των εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κατά ΕΛΟΤ HD 384 της εταιρίας ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΒΕ, μέλος της Gruppo Campari-Milano-Italia, στις εγκαταστάσεις της στον Βόλο.
Οι εγκαταστάσεις ελέγχθηκαν κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 με κατάλληλο εξοπλισμό και εκδόθηκε η αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου (Υ.Δ.Ε.).
image-0-02-05-5b265b730301f6719f65fab32573b59312003137319f46af0219ba8553437a5d-vimage-0-02-05-eee7bcd3ea6107cc9a2e58db999c886678fc94062ff56d26a88e425b6c2ac174-v